tyčiom(is)

tyčiom(is)
týčiom(is) prv. Padarýta týčiomis.

.

Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • ginčavotis — ×ginčavotis, ojasi, ojosi (hibr.) J tyčiom priešingai kam daryti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvartalioti — NdŽ žr. išvartyti: 1. Š, KŽ Lebeda kur sėda, ten išvartalio[ja] krasas J. Visos kiaulių geldos išvartaliotos Pln. Karvės išvartaliojo kupeles KlvrŽ. Par prisikėlimą visus kareivius aukštelninkais išvartalios Lnk. Ezechijošius, karaliu tapęs,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskirstyti — paskìrstyti; I iter. 1 paskirti. 1. dalijant atiduoti: An rytojaus pats pirminykas paskìrstė šieną Vžns. Paskìrstyti lėšas DŽ1. Lauktuves paskìrstyti NdŽ. Tas valgio paskirstymas niekai – vienam paskirstyk, kitam paskirstyk (apie ne kartu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patrepsėti — patrepsėti, pàtrepsi (pàtrepsia), ėjo intr. 1. Š, DŽ, KŽ kiek trepsėti, stuksėti: Patrepsėk su batais, su naginėmis pačiuksėk J. Gerai patrepsėtum, tavęs klausytų NdŽ. Insisuka tan auksan, tyčiom pàtrepsi papadėm; tas auksas prilimpa… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pusvingis — pùsvingis sm. (1) pusė vingio, lanksto: Varnos nuskrido dideliu pusvingiu toliau rš. Bet tas lyg tyčiom pusvingyje apsigrįžta rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sulig — 1 sulìg praep. su gen., dat., acc., instr. Rtr, DŽ, NdŽ, sùlig Pv; LL121, sulyg K, LD427(Vlkv), Klvr; N, M, L, Rtr 1. Lzd, Mrs, Kb, Kkl, Upn, Ktk, Pnd, Dglš iki, ligi (žymint daikto buvimo ar veiksmo paplitimo erdvėje ribą): Dubysos pakraščiais …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsitverti — 2 įsitverti, įsìtveria, įsitvėrė 1. tr., intr. įsikibti, įsikabinti norint išsilaikyti ar ką sulaikyti: Laikosi abiem rankomis įsitvėręs turėklų DŽ1. Įsitverk karčio, vaike, kad nenulėktum nuo arklio Š. Jis varė arklį, įsitvėręs pavadžius NdŽ.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šveisti — šveĩsti, šveĩčia, šveĩtė K, Rtr, Š, DŽ, NdŽ 1. tr. SD1131, SD59,270,364, R, MŽ, Sut, I, K, LL80,249, Rtr, BŽ42, KŽ, Gdr, Vžns trinant kuo valyti, blizginti: Nešveistas SD181, N. Šveĩsk su pelenais peilius, su asiais suolus J. Liktorių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”